Resolución da Xunta Electoral do Hockey Club Liceo (15 de marzo)

Resolución da Xunta Electoral do Hockey Club Liceo (15 de marzo)

A Xunta Electoral do Hockey Club Liceo, en data 15 de marzo de 2023, adoptou o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO | Non sendo presentado recurso algún contra o acordo de proclamación provisional como candidato a D. DANIEL ECHEVARRÍA SANTAMARÍA procede, segundo Reglamento Electoral, á proclamación definitiva como único candidato á Presidencia do Hockey Club Liceo.

SEGUNDO | Sendo D. DANIEL ECHEVARRÍA SANTAMARÍA o único candidato á Presidencia do Hockey Club Liceo, e en base ó punto 3 do Reglamento Electoral, “se non existise máis que unha candidatura, a votación no tería lugar e o candidato será elixido”, a súa proclamación como Presidente do Hockey Club Liceo.

Deixa un comentario