Normativa sanitaria de acceso ó Pazo dos Deportes

Tódolos liceístas que acudan ó recinto deberán acreditar unha de tres situacións diferentes.

Trala publicación do DOGA no día de hoxe (venres 17 de decembro) esíxese que a partir de mañá sábado, nas instalacións deportivas que esperen unha afluencia superior a 200 espectadores, se comprobe antes do acceso que os asistentes maiores de 12 anos estén en posesión dalgún documento que acredite unha destas situacións:

  • Que recibiron a pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización, de conformidade co Reglamento (CE) nº 726/2004.
  • Que dispoñen dunha proba diagnóstica negativa realizada nas últimas 72 horas, no caso das PCR, e 48 horas no caso dos tests de antíxenos. No caso dos tests rápidos de antíxenos, deberán están enumerados na lista común e actualizada de tests rápidos de antíxenos da COVID-19 establecida sobre a base da Recomendación 2021/C 24/01 do Consello de Europa.
  • Que o titular se recuperou dunha infección polo SARS-CoV-2 nos últimos 6 meses. Para iso, a persoa debe ter sido diagnosticada como caso confirmado da COVID-19 fai 11 días ou máis mediante unha proba PCR, non sendo válido outro tipo de test.

Liceístas, agradecemos a vosa responsabilidade. En mans de todos está que poidamos seguir disfrutando dun Pazo dos Deportes sen problemática sanitaria.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Deixa un comentario